18/06/2024

Scubalife.EU

MSDT: #366200

Specjalizacje

Oprócz ścieżki głównej, wyznaczonej przez kolejne stopnie OWD – AOWD – Rescue – Divemaster, PADI oferuje system podnoszenia kwalifikacji w postaci specjalizacji. Na każdym etapie swojej kariery nurkowej można nauczyć się nowych umiejętności, o ile tylko oferowane są one przez twojego instruktora.

Lista specjalizacji oraz wymagania pokazane są na poniższym diagramie.