18/06/2024

Scubalife.EU

MSDT: #366200

EFR Secondary Care czyli pierwsza pomoc

EFR to skrót od Emergency First Response.

Każdego dnia, w każdej niemal minucie, ktoś potrzebuje pomocy. Czasami to zwykły kaszel bo coś poszło ‘nie-w-te-dziurkę’, ale czasami ktoś umiera i potrzebuje natychmiastowej pomocy. A co, jeżeli taka sytuacja trafi się Tobie? Czy będziesz umiał pomóc? Czy nie będziesz się bał pomóc? A może Twoja odwaga wpędzi Cie w kłopoty? Ten kurs to nauka nie tylko tego jak sobie radzić w trudnych przypadkach. To jest też nauka oceny sytuacji i pomoc w opanowaniu własnego lęku. Ten kurs to nie jest tylko szkolenie wymagane do tego by zaliczyć Rescue. Po nim spojrzysz na świat nieco innymi oczami. Ja przestałem się bać i umiem powiedzieć:

“Hej, mam na imię Artur i jestem przeszkolony w pierwszej pomocy. Czy wszystko w porządku?”

Ty też tak możesz!

Oto czego się nauczysz na kursie. Obejmuje on następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego, ocena sytuacji
 • Mechanizmy urazu
 • Sprawdzanie stanu świadomości
 • Udrażnianie dróg oddechowych
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Badanie urazowe poszkodowanego
 • Obrażenia poszczególnych części ciała
 • Opatrywanie ran oraz unieruchamianie kończyn
 • Poszkodowany we wstrząsie
 • Zawał mięśnia sercowego
 • Nagłe stany w cukrzycy
 • Rozpoznawanie i postępowanie różnymi rodzajami ran
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Porażenie prądem
 • Zadławienia
 • Atak padaczki
 • Pozycja bezpieczna
 • Wzywanie ratownictwa zawodowego
 • Poszkodowany z odmą opłucnową
 • Oparzenia, odmrożenia, postępowanie w przypadkach udaru cieplnego oraz hipotermii
 • Znaczenie czasu w urazach
 • Pierwsza pomoc z uwzględnieniem specyficznych sytuacji
 • Zatrucia, ukąszenia i oparzenia jadem
 • Postępowanie z poszkodowanym agresywnym
 • Pierwsza pomoc psychologiczna
 • Użycie defibrylatora AED
 • Sposoby postępowania w wypadkach komunikacyjnych

Kurs obejmuje tez zajęcia z pomocy wtórnej (Secondary Care) i opieki nad pacjentem. Pomyślne ukończenie kursu jest wymagane do ukończenia szkolenia Rescue Diver.