18/06/2024

Scubalife.EU

MSDT: #366200

Divemaster

Divemaster to pierwszy stopień zawodowy w systemie szkolenia PADI i w chwili jego ukończenia, stajesz się członkiem organizacji. Niektórzy mówią, że w tym momencie zaczynasz być początkującym instruktorem i jest w tym trochę racji. Ja twierdzę, że kończąc kurs Divemastera wiesz ile pracy przed Tobą, aby zostać prawdziwym instruktorem. Kurs wyrobi w Tobie umiejętności, które pozwolą Ci być przewodnikiem pod wodą, pewnym wzorcem nad wodą. Wyrobią nawyk pomocy nurkom, którzy jej potrzebują. Dobry divemaster to towar rozchwytywany przez instruktorów. Instruktor bez DM’a nie będzie efektywny.

Kurs składa się z trzech części: wykłady z teorii, sesji umiejętności pływackich oraz sesji praktycznych. Można rozpocząć go w dowolnym momencie (ja rozpocząłem swój kurs w styczniu).

Wymagania wstępne to:

 • Certyfikat Advanced OWD (lub równorzędny innej organizacji)
 • Certyfikat PADI Rescue Diver (lub równorzędny)
 • Certyfikat EFR nie starszy niż dwa lata
 • Wiek minimum 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
 • Minimum 20 zalogowanych nurkowań w momencie rozpoczęcia kursu
 • Minimum 60 nurkowań w momencie kończenia kursu.

Szkolenie składa się z sesji teoretycznych (kończone egzaminem pisemnym), sesje umiejętności pływackich i nurkowych, sesji praktycznych obejmujących zajęcia Open Water i praktyki divemastera czyli zajęcia z kursantami (asystowanie instruktorowi podczas rzeczywistych zajęć).

Podczas sesji teoretycznych poznasz dwanaście tematów:

 1. Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI
 2. Nadzorowanie certyfikowanych nurków
 3. Asystowanie przy szkoleniach
 4. Wprowadzenie do teorii nurkowania
 5. Fizyka nurkowania
 6. Fizjologia nurkowania
 7. Sprzęt
 8. Teoria dekompresji, tablice RDP oraz inne przyrządy do planowania
 9. Kursy prowadzone przez Divemastera
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Biznes nurkowy
 12. Twoja kariera nurkowa

Sesja umiejętności pływackich i nurkowych obejmuje:

 1. pływanie 400m dowolnym stylem bez ABC
 2. pływanie 800m w ABC (bez używania rąk ani wynurzania twarzy)
 3. 15 minut unoszenia się na powierzchni wody z czego ostatnie dwie minuty z rękami nad powierzchnią wody. Kandydat tylko w stroju kąpielowym.
 4. Holowanie w pełnym sprzęcie po powierzchni wody bezwładnego nurka przez 100m bez przerwy.

Ogólne umiejętności nurkowania obejmują 20 sprawności, które kandydat musi umieć zademonstrować (uwaga: nie wykonać tylko zademonstrować kursantom w sposób umożliwiający im nauczenie się umiejętności). Demonstracji najprościej się nauczyć podczas asystowania instruktorom w ich zajęciach i/lub korzystając z kanału Strefa Divemastera na Youtube. Serdecznie polecam naukę demonstracji w oparciu o ten kanał, gdyż prowadzący (Michał Kosut) oprócz pełnej demonstracji każdego ćwiczenia, omawia je dokładnie i pokazuje na co należy zwrócić uwagę podczas wykonywania.

Ocena umiejętności rozwiązywania problemów to test, który pozwala na ocenę zdolności i umiejętności radzenia sobie z problemami podczas pracy z innymi nurkami w warunkach pewnego stresu.  Ćwiczenie polega na wymienia całego sprzętu powietrznego z wyjątkiem skafandra i pasa balastowego podczas płynięcia z partnerem i oddychania partnerskiego.

Ocena umiejętności ratowniczych

 1. Lokalizacja i wydobycie ofiary na powierzchnię
 2. Rozpoczęcie wentylacji podczas transportu ofiary do brzegu i jednoczesnym usuwaniu sprzętu z ofiary i ratownika
 3. Wyciągnięcie ofiary z wody na brzeg lub pomost

Zajęcia praktyczne

 • Podwodne mapowanie terenu
 • Planowanie nurkowania
 • Rola divemastera podczas zajęć w wodach basenowych
 • Rola divemastera podczas zajęć na wodach otwartych